Priser

Nedenstående er en oversigt med vejledende priser på tryk. Prisen vil dog altid afhænge af kompleksiteten i teknik, motiv, papirtype, størrelse, kompleksitet og andet. Priserne er uden indramning og eventuel forsendelse, medmindre andet er aftalt. Hvis trykket er et originalt tryk, så vil prisen typisk være højere end ved serietryk.

Du kan altid finde de seneste grafiske tryk på Instagram under Lillelund Aggebo art.

Alle tryk er Egne Tryk – også benævnt som E.T. , se i venstre side under hvert tryk.

Priser ved direkte salg

  • A6 eller mindre: vejl. pris 350 kr.
  • Mellem A6 – A5: vejl. pris 350 – 650 kr.
  • Mellem A5 – A4: vejl. pris 500 – 950 kr.
  • Mellem A4 – A3: vejl. pris 750 – 1500 kr.
  • Mellem A3 – A2: vejl. pris 1150 – 2100kr.
  • Mellem A2 – A1: vejl. pris 1500- 2500 kr.

Priserne er uden indramning. Hvis du ønsker et stykke grafik, så er du meget velkommen til at kontakte mig.