Priser

Nedenstående er en oversigt med vejledende priser på tryk. Prisen vil dog altid afhænge af kompleksiteten i teknik, motiv, papirtype, størrelse, kompleksitet og andet. Priserne er uden indramning og eventuel forsendelse, medmindre andet er skrevet. Hvis trykket er et originalt tryk, så vil prisen typisk være højere end ved serietryk.

Jeg laver typisk små serier af unikke tryk.

Alle tryk er egne tryk – E.T.

  • A6 eller mindre: vejl. pris 250 – 400 kr.
  • Mellem A6 – A5: vejl. pris 350 – 750 kr.
  • Mellem A5 – A4: vejl. pris 750 – 1250 kr.
  • Mellem A4 – A3: vejl. pris 1250 – 2500 kr.

Hvis du ønsker et stykke grafik, som du selv har indflydelse på, eller du ønsker specifikke elementer, så er du også velkommen til at kontakte mig.

%d bloggers like this: