Priser

Nedenstående er en oversigt med vejledende priser på tryk. Prisen vil dog altid afhænge af kompleksiteten i teknik, motiv, papirtype, størrelse, kompleksitet og andet. Priserne er uden indramning og eventuel forsendelse, medmindre andet er aftalt. Hvis trykket er et originalt tryk, så vil prisen typisk være højere end ved serietryk.

Alle tryk har jeg trykt selv – med andre ord er det egne tryk – E.T. Cirka 15% reduktion i pris ved små serier.

Priser ved direkte salg

  • A6 eller mindre: vejl. pris 350 kr.
  • Mellem A6 – A5: vejl. pris 350 – 600 kr.
  • Mellem A5 – A4: vejl. pris 600 – 950 kr.
  • Mellem A4 – A3: vejl. pris 800 – 1500 kr.
  • Mellem A3 – A2: vejl. pris 1450 – 2100kr.
  • Mellem A2 – A1: vejl. pris 1800 – 2500 kr.

Hvis du ønsker et stykke grafik, så er du meget velkommen til at kontakte mig.

%d bloggers like this: